पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर संस्कृत में निबन्ध | Essay on Pandit Jawaharlal Nehru in Sanskrit

पंडित जवाहरलाल नेहरू पर संस्कृत में निबन्ध

(1) श्रीजवाहरलाल नेहरू: एक: महान नेता आसीत्।

(2) सः स्वतन्त्रभारतस्य प्रधानमन्त्री आसीत्।

(3) सः संसारे प्रमुखराजनीतिज्ञेषु एकतमः गण्यते स्म।

(4) तस्य जन्म १८८९ (1889) तमे वर्षे नवम्बरमासस्य चतुर्दशतारिकायां इलाहाबादनगरे अभवत् ।

(5) तस्य पितुः नाम मोतीलालनेहरुः।

(6) स: भारतीयस्वतन्त्रतासंग्रामस्य महान् योद्धा आसीत्।

(7) तस्य मातु: नाम स्वरूपरानी इति।

(8) केम्ब्रिजविश्वविद्यालये स्नातक्षाम् उत्तीर्य सः विधिवेत्ता अभवत्।

(9) तस्य विवाहः ब्राह्मणकुलोत्पन्नया कमलया सह सम्पन्नः।

(10) तत्पश्चात स: राजनीतिक्षेत्रे कार्यम् आरब्धवान्।

(11) अस्मिन् क्षेत्रे सः महतीं ख्यातिमवाप्तवान्।

(12) कांग्रेससंस्थायाम् प्रविश्य देशस्य स्वतंत्रताय संघर्षमकरोत्।

(13) अयं महापुरुष: १९६४(1964)तमे वर्षे मईमासस्य सप्तविंशति तमे दिनाङ्के परलोकं गतवान्।

(14) तस्य निधनेन देशे समन्तात् हाहाकारोऽभवत्।

(15) भगवान् तस्यात्मने शान्ति दद्यात्।

Leave a Comment